Lyckebo, Jul på Lyckebo och Vår på Lyckebo

Lyckebo, Jul på Lyckebo och Vår på Lyckebo

söndag 9 juni 2013

Halmstads Kvartersteater - egenskapande kultur - behövs det?


Bild från Christian IV:s Gästabud 2002
I går var det prinsessbröllop och sagan gick in i verkligheten.
Men verkligheten är sällan en saga. Livet är inte ett prinsessbröllop. Jag är ändå glad att det finns små oaser av en verklig glädje och gemenskap. Kultur och framförallt den kultur människan skapar själv är nog en sådan grönskande oas. En plats där du får spela en roll, men ändå får, åtminstone nästan, vara den du innerst inne är. Den du är utan att spela en roll, utan att bära en mask.

Sådana oaser, som t ex amatörteatern, borde främjas, lyftas och bäras fram i samhället. En plats där du växer och förhoppningsvis börjar reflektera och tänka själv. Kanske nyckeln till ett bättre samhälle.
I Halmstad politiska liv går de istället åt andra hållet. De tar bort stöd till oaserna, de tar bort stöd till föreningar som verkar för en egenskapande kultur. Vill vi inte ha människor som tänker själva?

Per Lithammer
Så här skriver ATR:s (Amatörteaterns riksförbund) generalsekreterare Per Lithammer i en debattartikel i massmedia. Om du orkar - läs gärna hans väldigt kloka ord:
2011 uppmärksammade vi ett beslut som kulturnämnden i Halmstad hade tagit, nämligen att upphandla drama- och teaterverksamhet. En verksamhet som under lång tid av år hade bedrivits av Halmstads kvartersteater med ett föreningsstöd från Halmstad kommun. Från ATR:s (Amatörteaterns riksförbund) sida häpnade vi över detta beslut, det vill säga att en kommun upphandlar föreningsverksamhet. Själv övertog kulturskolan ansvaret för verksamheten för barn och ungdomar under 15 år, vilket är ett klockrent exempel på hur en kommun kommunaliserar föreningsverksamhet. Vi ser då som nu med oro på hur en kommun som Halmstad agerar och tror att den egna verksamheten kan göra någonting bättre än föreningslivet och i detta fall handlar det om teater. I logikens namn borde också Halmstads kommun ta över ansvaret för exempelvis fotbollsverksamhet för unga under 15 år från de fotbollsföreningar som i dag bedriver sådan verksamhet, för på vilket annat sätt ska man uppfatta kommunens inriktning? Vad är det för skillnad på idrottsföreningar och andra föreningar i detta sammanhang? En upphandling genomfördes och denna gång ”vann” Kvartersteatern upphandlingen. Den 30 maj kan vi konstatera att ett nytt beslut är taget av kulturnämnden, nämligen att inte genomföra någon upphandling. Den tidigare upphandlingen upprörde oss stort och det senaste beslutet bekräftar fullständigt våra farhågor för vart vårt samhällsbygge är på väg, eller snarare vart Halmstads kommuns samhällsbygge är på väg. Det ett aningslöst steg i riktningen att nedmontera föreningslivet, det föreningsliv som varit högst delaktigt till att bygga det samhälle vi har i dag. Det var arbetar­rörelsen, nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och idrottsrörelsen som var de sammanhållande krafterna och inom samtliga av dessa spelade amatörteatern en viktig roll som en demokratisk plattform för människors åsikter och utveckling. Halmstad är berikat med ett levande och aktivt föreningsliv, samt en förening som nu kulturnämnden, via två beslut de senaste åren slår undan fötterna för och detta till förmån för bland annat aktiviteter i egen regi. Är dessa två på varandra helt aningslösa beslut, eller är det ett tecken i tiden på att Halmstads politiker vill utveckla ett samhälle där föreningslivet får stå tillbaka för kommunal verksamhet? Båda dessa frågor skrämmer mig och vilket ansvar tar politikerna i Halmstad som under en mängd antal år stöttat Kvartersteatern med dess barn- och ungdomsverksamhet för att nu på väldigt kort tid motverka tidigare inriktning. Att sätta Kvartersteaterns verksamhet emot andra aktiviteter är ett fegt agerande och samtidigt också uttrycka att kommunen själv genom egna projekt vill ta del av dessa medel är ytterligare ett bevis på en kommunalisering av föreningsverksamhet. Kulturnämndens inriktning tyder på en naivitet och aningslöshet samt visar på att upphandlingar på inget sätt är till förmån för föreningsverksamhet.”

 
Det är tusentals som har passerat genom denna verksamhet och det går inte att mäta i pengar eller statistik vad det har inneburit för var och en som deltagit. Jag hoppas den gröna oasen fortsätter att leva i Halmstad. Att den lever vidare utan att politikerna i Kulturnämnden ger den något stöd.


Den 13 juni har Kvartersteatern premiär på pjäsen WHY NOT på Kulturhuset, Folkparken i Halmstad. En pjäs med historisk tillbakablick, inte på kungar och prinsessor utan på en ung människas liv i Halmstad 1977. Är det historia? Ja, idag är historia i morgon.

Monika

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar