Lyckebo, Jul på Lyckebo och Vår på Lyckebo

Lyckebo, Jul på Lyckebo och Vår på Lyckebo

lördag 13 augusti 2016

Mer människa: tankar om livet och den tid vi lever i av Elisabeth Jönsson


Elisabeth Jönsson är utbildad kommunikatör och gymnasielärare. Hon arbetar som lärare och undervisar i medier och kommunikation. Hon har ett stort intresse för kultur och livsfrågor och mycket tankar om samhället och hur vi lever våra liv. 2010 startade hon därför inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Ett projekt som syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. Jag har tidigare skrivit om hennes böcker Berika och värna livet: tio uppdrag förskaparglädje och själslig inspiration (utkom 2012) samt Kulturdagboken (utkom 2014). Nu har jag också läst den lilla behändiga boken Mer människa: tankar omlivet och den tid vi lever i.

I boken delar författaren med sig av sitt sätt att se på och förhålla sig till livet. Något som mynnar ut i tre livsvägar: viljan till kunskap, viljan till skönhet och viljan att göra skillnad. Boken bygger delvis på tidigare publicerade texter inom projektet Punctum saliens.
Författaren skriver mycket om att hitta hem i sin egen takt, att leva efter sin egen rytm och att inte leva utifrån andras förväntningar. Att inte bli en kugge i ett samhällsmaskineri där allt mäts i mest pengar och flest anmärkningsvärda titlar. Vårt samhälle snurrar mer och mer snabbt och när hastigheten ökar blir det bara ytan vi hinner uppfatta. Utrymmet för eftertänksamhet, fördjupad kunskap och nyansrikedom minskar.

Elisabeth Jönsson försöker i sin bok att slå ett slag för en mänskligare och vackrare värld. De tre livsvägarna som beskrivs ovan är en god måttstock att hålla sig till. Något för varje människa att stanna upp och reflektera över. Viljan till kunskap tycker jag är självklar, inte bara för kunskapen i ett framtida yrke utan också för att kunna leva livet och tänka självständigt och kritiskt. Viljan till skönhet behövs dagligen, och viljan att göra skillnad inte bara i stora samhällsskeenden utan också i den egna personliga sfären, som små droppar i ett oändligt hav, små droppar som ändå tillsammans gör en skillnad.
Det här är en stillsam, vacker och eftertänksam bok som jag tycker alla människor, ung som gammal, borde läsa.


Monika

Mer människa hos Adlibris/Bokus/CDON

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar