Lyckebo, Jul på Lyckebo och Vår på Lyckebo

Lyckebo, Jul på Lyckebo och Vår på Lyckebo

onsdag 23 april 2014

Marinaleda - en by med modet att ta bort arbetslösheten


En by utan arbetslöshet? Är det möjligt?

Jag har nyligen läst ”The Village against the world” av Dan Hancox. En bok om en by som går sin egen väg, en by som går mot världen.
Dan Hancox beskriver i boken den lilla landsortsbyn Marinaleda, som ligger i Andalusien, inte så långt från Sevilla. Ett område med gigantisk arbetslöshet, ibland upp mot 50 %. Men inte i Marinaleda, en liten by med ca 2800 innevånare, där finns nästan ingen arbetslöshet. 

Hur är detta möjligt?
Efter Francos död och sedan 1979 styrs staden av det lokala partiet CUT och den karismatiske borgmästaren Sánchez Gordillo. Partiet har, sedan 70-talet, mer än 70 % av rösterna i valen. Gordillo säger: ”att alla har rätt till arbete, bostad, sjukvård och kultur, det är mänskliga rättigheter, inte för en minoritet utan för alla.”
I byn finns ett stort jordbrukskooperativ, som är inriktat på en jordbruksnäring som kräver stora arbetsinsatser. Alla arbetar 6,5 timmar per dag och har en lön på 47 Euro per dag. Bostäder byggs gemensamt av innevånarna och materialet tillhandahålls av samhället och betalas sedan med 15 Euro i månaden. Byn innehåller också många sport och kultur-anläggningar som kan användas fritt och utan kostnad. Allt drivs i en slags direkt demokrati där alla får vara med och bestämma om både arbete och samhälle. Genom detta uppstår en stor delaktighet, människorna känner ett ansvar för både närmiljö och möjligheterna att utveckla byn. Vilket också har fått till följd att det inte längre behövs några poliser.

En utopi?
Ja, det kan verka så, men det är också en utopi som blivit verklighet.
Går Marinaleda sätt att lösa arbetslösheten att applicera på andra byar och städer?
Förmodligen inte, men tankarna och viljan att göra en förändring går att använda. Varje stad, varje bygd måste hitta sitt eget sätt. Alla samhällen bygger inte på jordbruk, men i varje bygd finns en drivkraft i människors engagemang. Att tänka mer solidariskt, att dela mer lika, både på rikedomar och på arbete. Både för vår gemensamma miljö och för allas bästa.

Jag tror det är bara viljan som saknas. Att alla goda krafter strävar åt ett mål: att alla skall ha arbete.
Men vill vi det? Vill vi verkligen att alla skall ha arbete?
Borde vi inte egentligen tagit bort arbetslösheten för länge sedan?
Att få ett arbete borde inte vara ett lotteri. Om du vinner tillhör du den lyckliga skaran, om du förlorar har du dragit en nitlott och blivit arbetslös.

Läs om Marinaleda, jag tror de har något att lära oss.

Monika

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar