Lyckebo, Jul på Lyckebo och Vår på Lyckebo

Lyckebo, Jul på Lyckebo och Vår på Lyckebo

måndag 11 augusti 2014

Vikingatidens härskare av Anna Lihammer


Vikingatidens härskare av Anna Lihammer är en faktabok som utifrån aktuella utgrävningar och senare forskning ger en spännande och mångskiftande bild av hur människor levde och bodde. Jag har tidigare skrivit om Arkeologiska upptäckter som också har Anna Lihammer som författare.

Vår bild av vikingar är ofta att de var barbariska vildar. En slags sjörövare med yxor och stora skägg. Men den bilden stämmer dåligt med hur det egentligen var. De flesta var fredliga bönder och långt ifrån plundrande härtåg.
I boken får vi på ett målande och väl beskrivet sätt följa hur människorna bodde och levde sina liv. De storslagna hallarna, som den tidens aristokrati byggde, var ett slags monument över makten.  Vi får också läsa om de praktfulla begravningarna och att de rikast utsmyckade tillhörde kvinnor, som hade minst lika hög position som männen. Den tidens kvinna hade stor betydelse i samhället, och kanske innebar införandet av kristendomen en sämre tid för kvinnorna.

Det här är verkligen en väldigt spännande bok. En bok som tar bort den nationalromantiska bilden av vikingen, den som skapades på 1800-talet i ett försök att visa på Sveriges forntida storhet.
Vikingarna var kreativa och duktiga människor och förmodligen väldigt påhittiga. De var dessutom öppna för influenser från andra delar av världen. De tog gärna in en annan religions gudar, och blandade i sin egen uppfattning. Det var ett föränderligt samhälle, som med god vilja blandade sin egen kultur med andras. Musik, mat, kläder, smycken, gudar etc. vittnar om en vilja till möte. Vikingarna plundrade, men de var också handelsmän och brobyggare, och i detta samhälle hade kvinnan en stark betydelse.

Monika

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar