Lyckebo, Jul på Lyckebo och Vår på Lyckebo

Lyckebo, Jul på Lyckebo och Vår på Lyckebo

lördag 8 februari 2014

Ny vandringsled vid Fylleån - i Solbarnets fotspår


Fylleån vid Brogård
Min bokserie om bronsåldersflickan Fry som innehåller böckerna Solbarnet, Månguden, Isvintern och Kungsgården utspelar sig i Halmstadstrakten och södra Halland för 3 000 år sedan.

Karta från böckerna om Solbarnet
Fry, som är ett hittebarn växer upp på Nygården, som jag placerat ungefär där Fyllinge bostadsområde finns idag. På Kungsgården finns Solgudinnans tjänare och på den platsen finns idag Brogårds bostadsområde. Mellan dessa två platser rinner Fylleån, och det är också den ån som Fry följer när hon i början av första boken går till Kungsgården.


Artikel i Hallandsposten 20140114
Nu kommer Halmstads kommun att anlägga en ny vandringsled som knyter ihop Fyllinge och Brogård. Vandringsleden kommer att följa Fylleån och därmed också följa i Solbarnets fotspår. Till sommaren kommer vandringsleden att vara grusad, skyltad och klar.

Jag har många gånger gått delar av denna sträcka, som är nästan sex kilometer, och jag kan säga att det är en mycket vacker naturupplevelse. Jag tror också att det kan bli spännande för alla mina läsare att vandra i bronsåldersmänniskornas fotspår.

Monika

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar