Böcker av Monika Häägg

Böcker av Monika Häägg
Solbarnet, Månguden, Isvintern, Kungsgården, Jag spelar min roll, Grevens slott,Varulvens spår, Mumiens skatt, Augustimörker, Völvans spådom

lördag 18 februari 2017

Drömmen om det röda av Nina Björk

Om jorden skapades för alla, varför har då några mycket och andra lite? Den här frågan och många andra ställer Nina Björk i sin bok Drömmen om det röda. En bok som handlar om Rosa Luxemburg, en av många människor som drömt drömmen om jämlikhet.

I boken får läsaren följa polsk-tyska Rosa Luxemburg (1871 - 1919) – en socialistisk frontfigur. Nina Björk berättar om Luxemburgs ideologiska teorier och hennes engagerade liv. I boken visar hon olika sidor hos den stridbara kvinnan och hur hon offrar sitt eget privata liv för sin övertygelse om att förändra det ojämlika samhälle hon levde i. Ett engagemang som förde henne inte bara i fängelse utan också ledde fram till att hon blev mördad.

Jag funderade ett tag på varför jag överhuvudtaget läser den här boken. Jag får visserligen uppdaterat Marx teorier och också en starkare bild av Rosa Luxemburg, men har hennes tankar någon betydelse för nutida människor? Ja, vill jag svara på den frågan. Marx teorier om att vi är uppdelade i arbetssäljare (säljer vår livstid) och arbetsköpare (ägare av produktionsmedel och kapital) håller än i dag. Det är fortfarande samma samhällssystem som råder. Människor nöjer sig även idag med politisk demokrati, men avsäger sig den ekonomiska demokratin. Och sedan undrar vi varför det inte finns tillräckligt med arbete för alla.
Nina Björk nämner i avslutningen av boken två frågor som jag tror alla borde ställa sig själva för att kunna avgöra vilken politisk grund vi vill stå på. Vilka principer ska vi ha i ett samhälle för att bestämma vad vi arbetar med? Och: vilka principer ska vi ha för fördelning av detta arbete? Två väldigt viktiga frågor, som borde vara vägledande i alla politiska beslut. Kanske kan ändå Rosa Luxemburgs tankar ge en fingervisning om ett annat samhälle. Trots att det snart är hundra år sedan hon mördades, och vi nu lever i ett helt annat samhälle.
I ett brev till vännen Mathilde Jakob skrev Luxemburg att hon bara önskade två stavelser på sin gravsten zwi-zwi – ljudet från talgoxarna utanför hennes fängelsecell i Wonke. ”På min gravsten ska det lika lite som i mitt liv finnas några storvulna floskler”.
Hon hörde deras toner från fängelsefönstret och i detta fanns, trots snö och frost och ensamhet, ett hopp om den kommande våren.

Läs Nina Björks bok om denna märkliga och stridbara kvinna och fundera över om hennes tankar kan vara användbara även idag.


Monika 

Drömmen om det röda hos Adlibris/Bokus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar